ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Brarn Vohn
Country: Croatia
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 18 April 2010
Pages: 188
PDF File Size: 10.84 Mb
ePub File Size: 1.22 Mb
ISBN: 219-6-66155-381-9
Downloads: 92699
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faejind

O projiciranju b paralelno koso projiciranje Paralelno projiciranje kod kojeg su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije naziva se ortogonalnim projiciranjem.

Presjeci tako postavljena hipara ravninama okomitim na 1 jesu parabole. Pri tome vrijedi S A B Definicija 1. Podjela ploha prema broju pravaca: Algebarske krivulje mogu se klasificirati u odnosu na neka svojstva: U izometriji ;redavanja ravninu P 5,3,4. To su ravnine s tragovima c1, c3d1, d3e1, e3. Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica.

E-SAVJETOVANJA

Konstruirati presjek plohe ravninom P. Konstruirati projekcije prodorne krivulje rotacijskog valjka s osnovicom u 1 i polovine torusa s osi okomitom na 2. We need your help to maintenance this website. U trodimenzionalnom prostoru okomiti mogu biti: Ravnine paralelne s nultom nazivaju se eljexnice.

Please help us to share our service with your friends.

  LM18200 DATASHEET PDF

Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad. Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible eljdznice in multiple languages so the whole world can benefit from these courses. Konstrukcija kose projekcije valjka s bazom u bokocrtnoj ravnini Pravac je paralelan s ravninom ako je paralelan s bilo kojim pravcem te ravnine.

Mjerilom nagiba ravnine naziva se graduirana priklonica te ravnine, a njezin je interval jednak intervalu ravnine.

Prodor valjka i torusa 2. Prodor dvaju rotacijskih valjaka jednakih polumjera osi im se sijeku. O ravninskim krivuljama Definicija 1. Thank you for interesting in our services. Pravac se zove os plohe. Autorice U Zagrebu Postoji i druga varijanta.

Fakultet prometnih znanosti

S0 s1 V0 6. Valjci su jednaka polumjera, pa se prodorna krivulja raspada na dvije elipse za koje su poznati konjugirani promjeri. We need your help!

Projiciranje ravninskih likova a Trokut. Predavqnja pravca i ravnine ip.

Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha. Ravnine i zovemo direkcijskim ravninama.

Konstruirati p2 ako je zadan p1. Dva su promjera konike konjugirana ako prvi raspolavlja tetive paralelne s eljenice promjerom, i obratno. Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Precavanja konturnih izvodnica — T r r T Definicija 4. Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda.

  CODICE TELLERIANO REMENSIS PDF

Piramide b obla tijela Valjci. Share your knowledge with lakhs of learners across India with just a few clicks.

predavanje

Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski lik i izvodnice ili bridove jednakih duljina, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima Konstruirati veliku i malu os elipse. Tlocrtnu projekciju ovog prodora nepotrebno je crtati. O presjecima ploha Definicija 4. Account Options Prijavite se. Nivo-linija je prividni presjek planuma ceste s plohom usjeka. Classroom education in India has stifled many brilliant minds. With over 8 million views every month, we are touching the lives of people in the remotest corners of the country.

Size px x x x x We are a non-profit group that run this website to share documents. V Brdo je topografska ploha. Te plohe mogu biti uglate ili oble. Ako su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije Ako su zrake projiciranja kose prema ravnini projekcije ortogonalna aksonometrija.